Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Jeśli zauważysz niepokojące symptomy w rozwoju swojego dziecka, nie lekceważ ich, wczesne rozpoznanie problemów z rozwojem dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką, daje szansę zminimalizowania trudności rozwojowych lub całkowitego ich wyeliminowania.

Co powinno zaniepokoić rodziców ? (w 1. roku życia dziecka)

Brak kontaktu wzrokowego, słaba reakcja na bodźce płynące z otoczenia (np. brak reakcji na głosy bliskich osób), problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się); stały płacz, krzyk, nadmierny spokój (dziecko wydaje się „leniwe”), brak umiejętności siadania lub chodzenia we właściwym czasie, brak rozumienia prostych poleceń, brak wyciągania rączek do zabawek (dziecko nie chwyta), nieumiejętność gaworzenia i wypowiadania pojedynczych słów.

Co powinno zaniepokoić rodziców małego dziecka? (powyżej 1. roku życia)

Brak reakcji na własne imię, nadwrażliwość lub niedostateczna wrażliwość na dźwięki czy dotyk, nieumiejętność wypowiadania prostych słów, krótkich zdań, unikanie kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu wzrokowego, problemy z koncentracją uwagi (dziecko nie skupia się na żadnej czynności), brak umiejętności chodzenia, jedzenie wyłącznie wybranych potraw, trudności w kontaktach z rówieśnikami.

Masz wątpliwości czy twoje dziecko rozwija się dobrze ?

Zgłoś się do mnie i sprawdzimy czy rozwój twojego dziecka nie odbiega od normy.

 

Serdecznie zapraszam.