Gabinet psychologiczny dzieci i młodzieży

Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma problemy, nie lekceważ ich, zgłoś się do doświadczonego psychologa na konsultacje, pomogę.

Diagnozuję, piszę opinię oraz prowadzę indywidualną psychoterapię, treningi umiejętności społecznych oraz terapię rodzicielską.

Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem.

Plan psychoterapii oraz forma terapii dobierana jest indywidualnie w zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu.

Zakres prowadzonych terapii:

 • Zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne PTSD).
 • Zaburzenia nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia).
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
 • Zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne).
 • Zaburzenia opozycyjno - buntownicze.
 • Moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się.
 • Tiki
 • Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
 • Trening umiejętności społecznych ( TUS), zajęcia grupowe.
 • Trudności w relacjach rówieśniczych.
 • Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców.
 • Problemy psychologiczne/emocjonalne.
 • Uzależnienie od komputera/internetu.
 • Diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego).

 

Serdecznie zapraszam.